Konference BASF

Focení konference BASF v prostorách Andel´s hotel, kina Cinestar, Anežského kláštera a pole u Dobrovíze.