Skákání v Prokopáku

29. 6. 2014 2014, Výlety

Eterka ve skákání do náruče dělá pokroky – srovnejte s jejími prvními skoky na Oblíku :)