Skandinávie II.

Ve výrobě / In progress.

Naše druhá cesta na Sever, svatební cesta: Pobaltí – Finsko – Norsko – Švédsko.