Skandinávie I.

Ve výrobě / In progress.

Naše první cesta na Sever: Německo – Švédsko – Finsko – hlavní cíl Norsko – opomenuté Dánsko.